Tiesitkö, että työnantajana voit tarjota työntekijöille työsuhdepyörän tai yhteiskäyttöpyörän? Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön työ- ja vapaa-ajalla, kun taas yhteiskäyttöpyörä on yrityksen työntekijöiden yhteisessä käytössä. Työsuhdepyörä on oivallinen tapa motivoida henkilökuntaa pitämään kunnostaan huolta ja sitä kautta parantaa henkilökunnan hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Työsuhdepyörä

Työsuhdepyörä hankitaan useimmiten leasing-ratkaisuna, jossa työntekijä ja työnantaja osallistuvat kummatkin kustannuksiin. Polkupyöräedun luontoisetuarvo palkansaajan verotuksessa on työnantajalle aiheutuva kustannus (leasing-maksu kuukaudessa) vähennettynä leasing-yhtiölle maksetuilla toimisto- ja käsittelykuluilla. Suomen Työsuhdepyörä on yksi palvelun tarjoajista ja heidän nettisivuiltaan löytyy laskuri mm. verotusarvon laskemiseksi. Myös Velobia tarjoaa polkupyörän leasing-sopimuksia.

Työnantaja voi myös ostaa työsuhdepyörän, jolloin sen luontoisetuarvo palkansaajan verotuksessa lasketaan siten, että pyörän hankintahinta jaetaan pyörän oletetuilla käyttövuosilla. Saatuun arvoon lisätään pääoman (pyörän hinta) korko. Näin saadaan vuotuiset pääomakustannukset. Jos työnantaja maksaa myös pyörän huolto-, korjaus- tai muita vastaavia kuluja, lisätään niistä aiheutuneet kustannukset pääomakustannuksiin. Saatu summa on edun vuosiarvo. Kuukausittain palkanlaskennassa käytettävä arvo saadaan jakamalla vuosiarvo käyttökuukausilla.

Työsuhdepolkupyörä ei kuitenkaan ole työsuhde-etuna yhtä kannattava kuin lounasetu, koska etu arvostetaan täyteen arvoonsa. Esimerkiksi lounasedussa verotusarvo on 75% kustannuksesta.

Yhteiskäyttöpyörä

Yhteiskäyttöpyörään ei sovelleta luontoisetua. Kahden työntekijän yritykseen ei kuitenkaan kannata ostaa yhteiskäyttöpyörää, sillä sitä ei välttämättä pidetä silloin yhteiskäyttöpyöränä. Sen sijaan esimerkiksi viiden hengen yritys voisi harkita yhteiskäyttöpyörää, jolla työntekijät voivat käydä yrityksen asioilla sekä asiakastapaamisissa.

Myös Helsingin kaupungin kaupunkipyörät taitavat mennä tämän yhteiskäyttöpyörä-määritelmän alle. HSL tarjoaakin yrityksille palvelua, jonka kautta työntekijät voivat ottaa kaupunkipyörän ns. firman piikkiin.

Lue myös blogikirjoitus Viisi työsuhde-etua yrittäjälle.