Yritysten tulee rekisteröidä omistajansa eli ns. tosiasialliset edunsaajat Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin heinäkuun 2019 alusta alkaen. Ilmoitus tulee tehdä aikavälillä 1.7.2019 – 1.7.2020. Jos tietoihin tulee muutoksia, täytyy tietoja käydä päivittämässä.

Muutos koskettaa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Toiminimiyrittäjien ei tarvitse tehdä ilmoitusta, koska omistaja ja edunsaaja ei voi olla muu kuin yrittäjä. Pörssiyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät myöskään tee ilmoitusta. Tietojen rekisteröinti perustuu rahanpesulainsäädäntöön ja tietoja voivat käyttää tahot, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Ilmoitus edunsaajista tehdään YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen ei maksa mitään.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Yrityksen vastuulla on tunnistaa tosiasiallinen edunsaaja ja ilmoittaa tieto PRH:lle. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Henkilö omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Henkilöllä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Henkilö käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Esimerkki edunsaajista kuvan muodossa.

Antti Holding Oy:n edunsaaja on Antti Yrittäjä. Pekka Holding Oy:n edunsaaja on Pekka Bisnesmies. Samuli Holding Oy:n edunsaaja on Samuli Sijoittaja.

Antin ja Pekan Bisnes Oy:n edunsaajia ovat Antti Yrittäjä ja Pekka Bisnesmies, koska heidän omistusosuutensa ylittää välillisesti yli 25%. Samuli Sijoittajaa ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin Antin ja Pekan Bisnes Oy:n osalta, koska hänen omistusosuutensa alittaa välillisesti 25%.

Rekisteröinnin tekeminen ytj.fi-palvelussa

Avaa ytj.fi sivusto. Valitse muutosilmoitus, siirry sen jälkeen sivun alalaitaan ja valitse kirjaudu palveluun.

Kirjaudu sisään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla (ei yrityksen). Valitse yrityksen tietojen muutokset.

Syötä y-tunnus ja paina jatka.

Valitse ”aloita edunsaajatietojen ilmoittaminen” kohta.

 

Valitse ilmoituksen kieli ja laita täppä kohtaan ”ilmoittajalla on…” ja paina aloita ilmoittaminen nappia.

Täytä lisätietojen antaja kohdat ja paina oikealta alhaalta jatka.

Valitse kohta ”yrityksellä on tosiasiallisia edunsaajia” ja paina sen jälken lisää edunsaaja. 

Syötä edunsaajan tiedot ja paina jatka. Ulkomaiselle henkilölle valitse kohta ei suomalaista henkilötunnusta.

Pakollisia tietoja ovat henkilötunnus ja sukunimi. 

Syötä omistus% ja äänioikeus%. Nämä voivat olla eri luvut jos osakkeilla on erilainen äänivalta.

 

Paina jatka liitteiden lisäämiseen nappia.

Paina viestit ja sisällön hyväksyminen.

Paina jatka hyväksymissivulle. Jos teet ilmoituksen toisen henkilön puolesta paina avaa saateviesti ja kopioi sieltä viesti lähetettäväksi ilmoituksen hyväksyjälle.

Paina lopuksi hyväksy allekirjoitettavaksi nappia.